05 Oct
05Oct

วัดบูสคืออะไร แรงดันอากาศที่อัดเข้าไปในเครื่องยนต์ โดยปกติเครื่องยนต์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปเผาไหม้กับเชื้อเพลิง แต่หากเพิ่มแรงดันอากาศเข้าไปจะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น วัดบูส จึงมักถูกใช้กับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จ

  • วัดบูสแบบอนาล็อก (Analog Boost Gauge) มีลักษณะเป็นเข็มชี้ที่เคลื่อนที่ไปตามค่า บูส ที่วัดได้ บนหน้าปัดจะมีสเกลบอกค่าบูสเป็นหน่วย PSI หรือ BAR
  • วัดบูสแบบดิจิตอล (Digital Boost Gauge) มีลักษณะเป็นหน้าจอแสดงผลค่าบูสเป็นตัวเลข บนหน้าจอจะมีสเกลบอกค่าบูสเป็นหน่วย PSI หรือ BAR
  • วัดบูสแบบโมโน (Mono Boost Gauge) มีลักษณะเป็นจอแสดงผลขนาดเล็ก มักติดตั้งร่วมกับเกจวัดอื่นๆ เช่น เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างวัดบูสแบบอนาล็อก วัดบูสแบบดิจิตอล และวัดบูสแบบโมโน

ประเภทลักษณะหลักการทำงานข้อดีข้อเสีย
วัดบูสแบบอนาล็อกเข็มชี้ใช้หลักการของเทอร์โมมิเตอร์แบบอนาล็อกราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย ทนทานค่าบูสอาจไม่แม่นยำเท่ากับวัดบูสแบบดิจิตอล เข็มชี้อาจสั่นไหวเมื่อเครื่องยนต์ทำงานหนัก
วัดบูสแบบดิจิตอลหน้าจอแสดงผลใช้หลักการของเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศค่าบูสแม่นยำ แสดงผลได้ชัดเจน มีฟังก์ชันอื่นๆ เสริมราคาแพงกว่าวัดบูสแบบอนาล็อก ติดตั้งยากกว่าวัดบูสแบบอนาล็อก
วัดบูสแบบโมโนจอแสดงผลขนาดเล็กใช้หลักการเดียวกับวัดบูสแบบดิจิตอลประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่ายค่าบูสอาจไม่แม่นยำเท่ากับวัดบูสแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ แสดงผลได้น้อย


การเลือกวัดบูส

การเลือกวัดบูสควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ประเภทของวัดบูส เลือก บูส เทอร์โบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ
  • ขนาดของวัดบูส เลือกวัดบูสที่มีขนาดเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
  • คุณสมบัติของวัดบูส เลือกวัดบูสที่มีฟังก์ชันอื่นๆ เสริมตามความต้องการ

การดูแลรักษาวัดบูส ควรตรวจเช็ควัดบูสเป็นประจำทุกปี หรือหากพบว่าค่าบูสไม่แม่นยำ ควรนำไปให้ช่างผู้ชำนาญงานตรวจเช็คและซ่อมแซม 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://stmracingudonthani.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%AA/ 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING